www.matematikk.org

Hvordan kjenne igjen (omvendt) proporsjonalitet

Spørsmål:

Maria, 29

Proporsjonale størrelser, jeg vet hva det vil si, men hvordan skal jeg kunne se om x og y er proporsjonale/regne det ut i oppgaver? Og hva med omvendt proporsjonalitet? For eksempel her:

a) y=12x

b) y=8x+4

c) y=10x

d) y=π180x

Svar:

Hei, Maria!

Om yx=konstant, så er y proporsjonal med x. Om yx=konstant, så er y omvendt proporsjonal med x.

a) yx=12 = konstant, så y er proporsjonal med x.

b) y4x=8 = konstant, så (y4) er proporsjonal med x, men y er ikke proporsjonal med x! Altså, yx er ikke lik en konstant, og y er ikke proporsjonal med x.

c) yx=10 = konstant, så y er omvendt proporsjonal med x.

d) yx=π180 = konstant, så y er proporsjonal med x.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010