www.matematikk.org

(-)*(-) gir +, forklart med tallinjen

Spørsmål:

Aina, 21

Hei.

Jeg lurer på hvorfor "()()" blir +. Hvordan kan dette på enklest måte forklares til 9.-klassinger som ikke slår seg til ro med at "det er regelen"?

Aina

Svar:

Hei, Aina!

Minus er lettest å forklare ved hjelp av tallinjen.

Minus en ganger minus ni kan skrives som (1)(9), eller (9). For å se at (9)=+9 tenk deg heltallene lagt ut på en linje:

...-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Her får man minus et tall ved å gå like langt fra 0 i motsatt retning. (9) blir samme sak som å begynne med 9 og gå like langt fra 0 i motsatt retning, altså til +9.

For å se at (3)3=9 kan man først se at det er det samme som (33), som da er 9. Minus ni vil si å gå like langt fra null i motsatt retning som pluss ni, altså til tallet minus ni på tallinjen over.

Ser man på (3)(3) er det det samme som (3(3)), eller minus (3(3)), altså minus (minus ni), som er pluss ni på samme måte som over.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010