www.matematikk.org

Hva er kvadrattall?

Spørsmål:

Julie og Sofie, 11

Hva er et kvadrattall?

Svar:

Hei, Julie og Sofie!

Et kvadrattall er et tall som er et annet tall ganget med seg selv, for eksempel

1=11,4=22,9=33,16=44 og så videre.

Grunnen til at de kalles kvadrattall er at de er måltall for arealet av et kvadrat som har et heltall som lengde på sidene sine. For eksempel, et kvadrat der sidene har lengde 4, vil ha arealmål 16.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010 Endret: 30.06.2012