www.matematikk.org

2,9% av 4213

Spørsmål:

Martine, 13

O store Orakel. Hvordan finner man ut 2,9% av 4213? Jeg trenger virkelig hjelp. På forhånd takk, jeg setter pris på din omtanke og hjelp.

Svar:

Hei, Martine!

Prosent betyr hundredeler. 2,9 % av 4213 betyr 2,9 hundredeler av 4213. Én hundredel av 4213 er 4213 delt på 100 = 42,13. (Samme sak som å flytte et tenkt desimal to steg til venstre; 4213,0 --> 42,13) Da en hundredel av 4213 er 42,13 må 2,9 likedane hundredeler være 2,942,13=122,177 eksakt.

Men, ser man på minste antall gjeldende siffer i spørsmålet har 4213 fire gjeldende siffer og 2,9 % har to gjeldende siffer. Om vi skal være veldig pirkete, så burde svaret avgis med to gjeldende siffer fordi det er det minste antallet gjeldende siffer vi har oppgitt. 122,177 skrevet med to gjeldende siffer er lik 1,2102

Håper du finner frem i prosentjungelen.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010