www.matematikk.org

Maling og tapet

Spørsmål:

Michelle, 16

Jeg har fått en oppgave hvor jeg skal lage en egen oppgave om areal. Jeg skal regne ut arealet til vegg og gulvflater, så skal jeg finne ut hvor mye maling/lakk og tapet jeg trenger. Hvordan gjør jeg dette?

Svar:

Hei, Michelle!

Flateareal måles i kvadratmeter, du må legge sammen mange arealer regnet ut som (mål i meter)*(mål i meter). Hvis et rom er rektangulært, slik at rommet er en "boks", er veggarealet i dette rommet lik gulvomkrets ganger høyde, altså (lengde + bredde + lengde + bredde) ganger høyde. Gulvarealet og takarealet er like, og vil være lengde ganger bredde.

For veggmaling, men ikke alltid veggtapet (har du et mønster som skal passe er det lettest bare å skjære ut fra et heltapetsert rom, men er døren/vinduet videre enn en tapetbredde kan du trekke fra noe) kan du enten trekke fra for dører og vinduer, regnet ut som bredde ganger høyde for hvert fratrekk, eller la være å regne det overskytende som sikkerhetsmargin.

For maling/lakkering trenger du et visst antall liter per kvadratmeter per strøk. Da finner du antall liter du trenger ved å gange totalt maleareal i kvadratmeter med antall liter per kvadratmeter. Legg gjerne til 10% mer som sikkerhet. Til tapeten må du vite bredden på hver stripe, og bruke litt mer enn høyden når du regner. Legg gjerne inn litt sikkerhetsmargin på toppen her også.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010 Endret: 30.06.2012