www.matematikk.org

Verdien til Pi

Spørsmål:

Betti, 12

Hvor mye erπ?

Svar:

Hei, Betti!

Sirkelen er punktene (på et ark) i en gitt avstand, radius, fra et gitt punkt, senteret. Sirkelen har en omkrets; lengden en gang rundt, og avgrenser et areal, det innenfor.π er forholdet omkrets til to radier (kalt diameteren), det samme i alle sirkler: π=O2r. Det korte svaret: π er omtrent 3,14.

Det lange svaret: pi kan du få så nøyaktig du vil, men desimalutviklingen fortsetter uten grenser. π =3,14159265... er så komplisert at vi kan ikke skille hvordan 0-9 dukker opp utover i det, fra å trekke 0-9 tilfeldig. Men det betyr lite, for det korte svaret er godt nok i de fleste sammenhenger. Kjenner duπ og radiusr, kan du finne omkretsen (O=2πr) og arealet begrenset av sirkelen (A=πr2).

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010 Endret: 28.05.2014