www.matematikk.org

Rente ved forsinket betaling

Spørsmål:

Anne Line, 16

Når jeg skal finne renten på et beløp som er betalt for sent, skal jeg da regne rente for hver dag?

Beløp: 37 875,-

Rentesats: 10,50%

Rentedager: 48

Blir ikke det veldig mye? 10,50% av 37 875,00 er 3976,87, og om jeg ganger dette med 48 blir det 190889,76 kr! Skal dette deles med dager i året (365)?

Så formelen vil bli:BeløpRentesatsDagerÅr?

Svar:

Hei, Anne Line!

Formelen din er nesten helt riktig, men det er viktig å huske at et renteår er 360 dager, ikke 365. Med formelen blir renten i dette tilfellet

3787510.510048360=530.25.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010