www.matematikk.org

Hvilke verdier kan x ha?

Spørsmål:

Asalea, 14 1/2

Hva blir x i dette regnestykket: Tegn grafen til funksjonen y=2x31? Kan jeg velge hva det skal være?

Svar:

Hei, Asalea!

Dette er ikke et regnestykket i den forstand at det er én bestemt x. Uttrykket kalles for en funksjon.

En funksjon tar et punkt x (et tall) og gir en verdiy (også et tall). I et koordinatsystem (på arket) kan vi tegne grafen til y; nemlig(x,y)-punktene gitt ett og ett langs horisontale og vertikale linjer. Dette blir en kurve.

Illustrasjon av grunnleggende egenskaper ved grafer: Grafer kan bare ha en verdi per x, osv.

Se figuren. I ditt tilfelle er y=2x31. Dette uttrykket kalles lineært, for det er på formen y=ax+b. For lineære funksjoner er grafen en rett linje med stigningstall a=23 og konstantledd b=1. Det er ikke et regnestykke før du setter inn et tall for et punkt, x. Poenget med grafen er at du, fra den, kan se alle regnestykkene på en gang. Og siden det er en linje trenger du bare regne ut verdien i to punkter, trekke linjen og lese av verdiene for alle de andre punktene.

Mer om lineære funksjoner kan du lese i lynkurset Funksjoner.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010 Endret: 27.05.2014