www.matematikk.org

Geometriske figurer, hvilke finnes?

Spørsmål:

Veronica, 32

Kan orakelet liste opp alle geometriske figurer og navnet på disse?

Svar:

Hei, Veronica!

I planet (tavle, ark):

  • Linjen!
  • Polygoner: n-kanter. Du bør kjenne forskjellige typer trekanter og firkanter og de regulære n-kantene.
  • Trekanter: Likesidet, likebenet, rettvinklet.
  • Firkanter: kvadrat, rektangel, parallellogram (, rombe, trapes). Generelt kan vi dele opp i trekanter. Men allerede for firkanter blir de generelle vanskelige, for vi har problemer med å behandle figurer som ikke holder linjer hele inne i seg; såkalt ikke-konvekse figurer.
  • Kjeglesnitt: Du bør kjenne til ellipsen (herunder sirkelen), parabelen og hyperbelen.

I rommet:

  • Planet!
  • Polyedre: Du bør kjenne til de fem platonske legemene: tetraederet, kuben, oktaederet, dodekaederet og ikosaederet. Disse har navn som betyr fire, åtte, tolv og tjue sider. Vi hoppet over kuben som vi vet fra terningen har seks sider og like godt kunne hett heksaederet. En vanlig fotball er en blanding av et dodeka- og et ikosaeder.
  • Kvadriske flater: Du bør kjenne til kjeglen og sylinderen, men også de fem store: ellipsoiden (herunder kuleflaten), de hele og todelte hyperboloidene, de hyperbolske og elliptiske paraboloidene. Disse kommer fra ligninger i koordinatene av grad to (derfor kvadriske). Generelt kan man se på flere ligninger i mange variable av høyere grad. Dette gjør man i visse grener av teknisk tegning blant annet.
  • Romkurver: Den enkleste som ikke allerede er i et plan er den vridde kubikken (snittkurven mellom den parabolske hyperboloiden og en kjegle.

Under tar jeg med noen illustrasjoner av enkle figurer i planet. Som du ser er det en svært stor mengde av forskjellige geometriske figurer, så å ramse opp alle går nok ikke an.

Bilde av et kvadrat, et rektangel, et parallellogram og et trapes. Bilde av likesidet trekant, rettvinklet trekant, likebeint trekant og sirkel.

 

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010