www.matematikk.org

Tegning og forskyving av trekant i koordinatsystem

Spørsmål:

Yvonne, 12

Oppgaven er slik:A=(2,1),B=(8,1) ogC=(5,5). Hvordan tegner jeg denne trekanten? Den skal flyttes slik at A kommer til punktet(3,6).

Svar:

Hei, Yvonne!

Se bildet under: Fra aksekorset(0,0) er:

A to bort og en opp, (2,1).

B åtte bort og en opp, (8,1).

C fem bort og fem opp, (5,5).

FraA=(2,1) er A=(3,6) en bort og fem opp. Gjør vi det samme med B og C parallellforskyver vi hjørnene og dermed hele trekanten. En bort og fem opp fra B erB=(9,6), og en bort og fem opp fra C er C=(6,10).

To trekanter i et koordinatsystem, der den ene er forskjøvet slik oppgaven beskriver.

 

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010