www.matematikk.org

Rektangel konstruert fra side og diagonal

Spørsmål:

Frank, 14

I eit rektangel er lengda 7,0 cm og diagonalen 8,5 cm. Konstruer rektangelen.

Svar:

Hei, Frank!

Merk av to punkter på en linje med avstand 7,0 cm mellom. Konstruer normalen i begge punktene. Du kan velge om du vil ha rektangelet over eller under linjen. Med passeråpning på 8,5 cm kan du nå sette av skjæringspunktene mellom de to diagonalene og normalene, som vil danne kortsidene i rektangelet. Da er det bare å trekke den siste langsiden.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010