www.matematikk.org

Rombe

Spørsmål:

Ingelin, 16

Hvordan konstruerer man en rombe?

Svar:

Hei, Ingelin!

En rombe er en firkant der alle sidene er like lange. En rombe er et parallellogram, og har areal grunnlinje ganger høyde og omkrets fire ganger en side. De fire hjørnene i romben får du når du halvererer en vinkel uten å endre passeråpning, prøv det! Romben har to og to like vinkler, to stumpe og to spisse, med mindre romben er et kvadrat og alle fire vinklene er like.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010