www.matematikk.org

Enkle utregninger

Spørsmål:

Maren, 13

Hvordan regner jeg ut dette: Hvor mange prosent er 45 kr av 200 kr? Hvis 15% er 300 kr, hvor mange kr er 100%?

Svar:

Hei, Maren!

Prosent betyr av hundre. 1% er en av hundre, eller1100. Hundre av hundre er 100%, eller100100=1.

Hvor mange av hundre er 45 av 200? Det finner vi slik:

45200=452001=45200100%=22.5%.

Og motsatt vei ser vi at 22,5% av 200 er

22.5100200=45.

På samme måte, hvis 15% av noe, som vi kaller x, er 300 kr, betyr det at

15100x=300kr, så da må

x=300kr10015=2000kr.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010