www.matematikk.org

Kan alle vinkler konstrueres?

Spørsmål:

Kjersti, 13

Går det an å konstruere alle vinkler?

Svar:

Hei, Kjersti!

Bruker du bare passer og linjal kan du halvere, men ikke tredele alle vinkler. Med papirbretting kan du halvere og tredele, men ikke femdele alle vinkler. De fleste vinklene lar seg ikke konstruere. Men hvis du godtar en prosess som gir deg vinkelen mer nøyaktig jo flere steg du tar, kan du konstruere alle vinkler så nær at du ikke klarer å måle feilen.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010