www.matematikk.org

Pytagoras i likebeint trekant

Spørsmål:

Sara, 15

I en rettvinklet trekant er katetene like lange, og hypotenusen er 8,5 cm. Hva er lengden av katetene?

Svar:

Hei, Sara!

Pytagoras: I en rettvinklet trekant er summen av kvadratene av katetenes lengder lik kvadratet av hypotenusens lengde. Katet er et gresk navn som betyr nedligger (mot rett vinkel). Hypotenus er et gresk navn som betyr overstrekker (den rette vinkelen). Katetene dine er like lange, kall demx. Vi regner uten benevning for å gjøre dette mer leselig, og husker at alle tall er i centimeter.

x2+x2=8.52,

2x2=8.52,

x2=8.522,

x=8.5226.0.

Katetene er cirka 6,0 cm lange.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010