www.matematikk.org

Likeverdige brøker

Spørsmål:

Charlotte, 12

Hvordan lager jeg to likeverdige brøker til hver av disse brøkene 13,25 og23?

Svar:

Hei, Charlotte!

Du kan utvide brøker med hvilket tall som helst. Å utvide en brøk betyr at du ganger teller ("oppe") og nevner ("nede") med samme tall. Et helt tall kan skrives som brøk ved å sette tallet selv i telleren og 1 i nevneren:

2=21,13=131.

Tallet 1 kan utvides på mange måter:

1=11=22=33=44=...

Ganger du en brøk med 1 endrer du ikke verdien. Du lager likeverdige brøker ved å gange med heltall større enn 1:

13=1322=1232=26.

13=1333=1333=39.

13,26 og39 er likeverdige.

25=2522=2252=410.

25=2533=2353=615.

25,410 og615 er likeverdige.

23=2322=46.

23=2333=69.

23,46 og69 er likeverdige.

I spillet vårt "Brøkreser" (midt på siden) finner du "Større, mindre eller lik?" der du kan øve deg på å sammenligne brøker.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010