www.matematikk.org

Pizza, forhold mellom pris og areal

Spørsmål:

Heidi, 12

Hva lønner det seg å kjøpe:

En pizza med diameter 14 cm til 50 kroner eller en pizza med diameter 16 cm til 60 kroner?

Svar:

Hei, Heidi!

Pizzaer er begrenset av sirkler, og arealet begrenset av en sirkel er πr2, der r er radius, halvparten av diameteren. Så vi har radiene 7 og 8 i denne oppgaven. Den minste pizzaen har da arealet π72=49π, og den største pizzaen har arealet π82=64π. Vi kan da regne ut pris per kvadratcentimeter, vi er interessert i hvor vi får mest pizza for pengene.

I den minste pizzaen blir regnestykket 5049πkrcm20.325krcm2.

I den største pizzaen får vi 6064πkrcm2=0.298krcm2.

Fra disse forholdstallene ser vi at pizzaen med størst diameter er litt billigere per kvadratcentimeter pizza enn den med minst, så det er lurest å kjøpe den store.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010