www.matematikk.org

Arealet av mangekanter

Spørsmål:

Majureka, 12

Hvordan forklarer man hva arealet av en mangekant er?

Svar:

Hei, Majureka!

Mangekanter er trekanter, firkanter, femkanter, sekskanter og så videre. Navnet brukes på alle former som har kanter, men de minste (trekant og firkant) bruker vi oftere de spesielle navnene på. Vi krever gjerne at sidene i en mangekant ikke krysser hverandre for at det skal være en ordentlig mangekant. 

Arealet av en trekant er halvparten av grunnlinje ganger høyde. Arealet av en firkant er arealet av de to trekantene du får ved å trekke en linje inne i firkanten mellom to motstående hjørner, en diagonal. Er firkanten et parallellogram er dette grunnlinje ganger høyde.

Generelt er arealet av en mangekant litt uformelt sagt størrelsen på det området som er inne i den. Å regne ut dette er ikke alltid lett, men det går ofte an å dele opp på en ganske enkel måte i trekanter, og så regne ut arealet av disse og legge sammen.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010