www.matematikk.org

Hva er parallellforskyving

Spørsmål:

Sindre, 11

Hvordan kan en forklare hva parallellforskyving er?

Svar:

Hei, Sindre!

Sagt i enkle ord er parallellforskyving at du tar et bilde, for eksempel av en trekant, og tegner det opp igjen et annet sted uten at noen av tingene du forskjøv har endret posisjon i forhold til hverandre eller arket - du kopierer tingene til et annet sted.

Skal du parallellforskyve en linje tegner du opp et parallellogram. To sider er linjen før og etter, de to andre sidene er linjestykket du forskjøv med. Forskyver du med et linjestykke på samme linjen, blir det ikke et parallellogram. Andre figurer parallellforskyves på samme måte; et punkt før og etter forbindes med linjestykker parallelle og av samme lengde. Du trenger bare tegne opp hva som skjer med punkter på kanten, for de inni må følge med på lasset.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010