www.matematikk.org

To bønder og en åker

Spørsmål:

Mona, 15

Bonde A bruker 3 timer på å pløye en åker, B bruker 6 timer på den samme åkeren. Hvor lang tid bruker de hvis de slår seg i lag?

Svar:

Hei, Mona!

Bonde A pløyer13 av en åker per time, bonde B pløyer16. Hvis de ikke går i veien for hverandre når de jobber sammen klarer de på en time å pløye summen av det,

13+16=26+16=36=12. Det vil si at de pløyer en halv åker i timen, så de pløyer dermed en hel åker på to timer.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010