www.matematikk.org

Sirkelens omkrets

Spørsmål:

Rikke, 11

Hvordan regner man ut omkretsen av en sirkel?

Svar:

Hei, Rikke!

Omkretsen av en sirkel finner du ved hjelp av formler. Det som gjelder er:

O=2πr ellerO=πd, der

O er omkretsen til sirkelen,π er omtrent 3,14,r er radiusen i sirkelen (avstanden fra sentrum av sirkelen og rett ut til sirkelbuen) ogd er diameter i sirkelen (lengden på en rett strek som går fra den ene siden av sirkelen, gjennom sentrum og ut til den andre siden). Du må putte de tallene du har inn i den formelen som passer best for den oppgaven du holder på med.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010