www.matematikk.org

Speiling og symmetrier

Spørsmål:

Liv, 12

Hei!

På skolen har klassen drevet med speiling og sånt i geometri. Jeg var ikke på skolen da de lærte om dette, så jeg vet ikke hvordan dette gjøres! Hva er speilingssymmetri? Hvordan kan man finne symmetriakser av ting? Hva er dreiningssymmetri, og hvordan gjør man det? Og hvordan kan man finne ut hvor mange ganger en ting dekker seg selv i løpet av en omdreining?

Vær så snill, svar på dette.

Svar:

Hei, Liv!

Symmetri er når noe ser likt ut etter at du har gjort noe med det.

Speilingssymmetri er når det ikke er forskjell på noe og speilbildet av det. Har du en figur i planet er speiling i en linje å tegne punkter på figuren på andre siden av linjen i samme avstand fra linjen. Speilingssymmetri er da at speiling i linjen gir deg (andre) punkter på den samme figuren. Sirkelen speiles til seg selv i alle linjer gjennom senteret. Linjer som ikke går gjennom senteret flytter sirkelen. Alle rektangler har to speilsymmetriakser (linjer som speiler rektangelet i seg selv) gjennom midtpunktene på sidene. Noen spesielle rektangler, kvadratene, har flere: gjennom motstående hjørner.

Dreier man noe, dreier man om et punkt. Hjul om en akse gjennom senteret dekker seg selv ubegrenset mange ganger over en omdreining, et rektangel dekker seg selv to ganger, halvveis og helvveis, et kvadrat fire ganger: tenk deg et firkantet hjul!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010