www.matematikk.org

Hva er kardinaltall?

Spørsmål:

Ingvild, 13

Hva er kardinaltall?

Svar:

Hei, Ingvild!

Kardinaltall er tall som angir et antall, også kalt mengdetall. Antall elementer i mengder er et tall som ikke har noe å gjøre med hva mengdene består av. To mengder med likt antall elementer, sier vi har samme kardinaltall. Et eksempel er hvis du tenker deg at du har en rød sekk med 5 poteter og en blå kasse med 5 baller. En sekk og en kasse er av forskjellig form. Disse to har ulik farge og inneholder forskjellige elementer (poteter eller baller). Men de har likt antall elementer fordi hver av dem har fem elementer, enten fem poteter eller fem baller. Tallet fem er dermed kardinaltallet til disse mengdene.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010