www.matematikk.org

Oppstilling minusstykker

Spørsmål:

Andrea, 10

Jeg har store problemer med å stille opp minusstykker.

Svar:

Hei, Andrea!

Hvis jeg har elleve epler, og du låner åtte, hvor mange har jeg igjen?

118=3 fordi 3+8=11, så hvis jeg tar 3 og legger til dine 8 får jeg 11, så da må jeg ha 3 når du har 8.

Større stykker gjør man ved å gjøre mange små stykker. Tenk på 45698

   4   5   6 
      9   8 

Seks er mindre enn åtte, og vi må låne 10 fra 50, så det er førti igjen.

Da regner vi ut 168=8, som kommer på enerplassen. Da har vi stykket

   4   5   6 
      9   8 
 =       8 

der vi husker at vi bare har igjen 4 på tierplassen siden vi lånte av den. For å finne tierplassen er 4 mindre enn 9, så vi må låne 100 fra 400. Da regner vi ut 14090=50, så vi setter enn femmer på enerplassen. I hundreplassene skal vi ikke trekke fra noe, så vi får

  4   5  6
     9  8
 =  3  5  8

Det er lurt å sjekke ved å legge sammen.

358+98=456, så det er riktig svar. Håper det var til hjelp!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010