www.matematikk.org

Sammenheng mellom deling og forhold

Spørsmål:

Magnus, 11

Kan du lære meg hvordan jeg skal tenke om deling og forhold?

Svar:

Hei, Magnus!

Deling er det å sette opp et forhold. Vi bruker brøker for å uttrykke forhold. Du mener kanskje hva du kan gjøre med et forhold?

For eksempel er 60 kilometer på en time et forhold: 60km1time. Det er det samme som 120km2timer, 180km3timer og så videre. Det er det samme forholdet, så brøkene er også de samme, selv om de ikke ser like ut.

La oss legge sammen to brøker, eller da to forhold.

120km2timer+200km5timer.

For å legge sammen to forhold må vi måle den samme størrelsen, la oss si 10 timer, som går opp i både 2 og 5. Dette kalles å "finne fellesnevner".

600km10timer+400km10timer=100km1time.

Så hvis to biler kjører, den ene i en fart på 120 km per 2 timer, og den andre i 200 km på 5 timer, vil de til sammen kjøre 100 km i timen.

Håper dette hjelper.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010 Endret: 30.06.2012