www.matematikk.org

Hvordan regne minus med store tall?

Spørsmål:

Maja, 7

Hva er 60  47 ?

Svar:

Hei, Maja!

Her kommer tre måter:

1.

Det vi kan gjøre, er å telle oppover fra 47 til 60 og og finne hvor mange tall oppover vi har telt. Da teller vi altså:

48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60

 

La oss telle hvor mange tall vi har telt:   

 

48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Her telte vi 13 tall.

Da er altså

60 - 47 = 13.

 

2.

Vi kan først trekke fra tierne og så enerne. Vi skal trekke fra 4 tiere og 7 enere. Da kan vi trekke fra 40 først og 7 etterpå.

Vi regner først 60  40 = 20

Deretter må vi trekke fra 7 enerne også, fra de 20.

20  7 = 13

3.

En tredje måte vil være å skrive stykket under hverandre.

Vi har en kolonne for tiere og en kolonne for enere.

Når vi regner så så leser vi ovenfra og nedover. Først i ener-kolonnen , så i tier-kolonnen.

 
   Tiere Enere
     
  6 0
- 4 7
=    

Vi starter med å se på enerne. Det går ikke å ta 7 vekk fra 0. Da må vi ta en tier fra de 6 tierne og veksle den inn i enere. Vi skriver 10 sammen med enerne våre. Når vi har tatt en tier, har vi ikke lengre 6 men 5 tiere. Man kan stryke ut 6 og skrive 5 i stedet for.

 
  Tiere Enere
    10
  5 0
- 4 7
=    

Vi har nå 10 enere og skal trekke fra 7.

10  7 =3

Vi skriver 3 under 7-tallet.

  Tiere Enere
    10
  5 0
- 4 7
=   3

Deretter ser vi på tierne. Vi trekker 4 vekk fra 5. 

5  4 = 1

Vi skriver 1 under 4-tallet.

  Tiere Enere
    10
  5 0
- 4 7
= 1 3

Svaret står nå på nederste linje. Svaret blir 13.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 19.11.2017 Endret: 25.04.2019