www.matematikk.org

Hva er et punkt?

Spørsmål:

Julia, 11

Hva er et punkt? Jeg prøvde å finne det ut på internett, men svarene var veldig uforstående.

Svar:

Hei, Julia!

Dette er et veldig godt spørsmål! Det er sånne spørsmål som ekte matematikere stiller, så bare fortsett med det. Ofte kommer du ikke til å få svar du syns er gode nok, men det er bare fordi spørsmålet er vanskelig, og det er bra.

Et punkt ble første gang definert av Euklid for omtrent 2500 år siden, og han sa at det var "noe uten utstrekning" eller ikke kan deles opp i mindre biter. Det er litt abstrakt, kanskje. Du kan tenke på det som noe som er så lite at vi aldri kan få øye på det, uansett hvor langt vi zoomer inn. En linje sa han at var noe som var uendelig langt, men ikke tykkere enn et punkt - altså mange punkter som ligger tett etter hverandre.

Det blir litt vanskelig for oss å jobbe med, så vi pleier å bruke en prikk til å fortelle hvor punktet er, selv om prikken eller av og til krysset er mye større enn selve punktet.

Av og til bruker vi andre måter enn prikker for å representere punkter. På kart kan vi for eksempel fortelle hvilket punkt vi mener ved å si hvor langt nord og hvor langt øst det er. Om du har hørt om noe som heter koordinatsystemer i matematikktimen, så gjelder det samme der.

Så svaret er dessverre det litt abstrakte "et punkt er det som ikke har utstrekning", men heldigvis har vi hjelpemidler slik at vi kan holde orden på punktene.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 13.11.2012