www.matematikk.org

Dele et stort tall på et annet

Spørsmål:

Daniel, 11

Hvordan regne ut deling med store tall, eksempel 142:6=? Det er umulig.

Svar:

Hei, Daniel!

Tenk deg at du har fått 142 kroner og du skal dele disse med dine 5 venner. Dere er 6 stykker og dere har 142 kroner. Hvor mange kroner får hver av dere?

Det er mulig å dele med store tall. Trikset er å begynne å dele så langt fram, som mulig, og fortsette bakover. Vi skriver opp regnestykket:

 142:6= 

Husk vi begynner helt til venstre. Går 6 opp i 1 (det første tallet i 142)? Nei, da kan vi ta med tallet 4 (det andre tallet i 142), fordi da har vi 14.

  • Går 6 opp i 14? Ja, 6 går 2 hele ganger opp i 14.
  • Vi skriver 2 rett etter likhetstegnet.
  • Vi skriver 12, fordi 6 multiplisert med 2 er lik 12, under 14.
  • Vi trekker 12 fra 14 og får 2. 2-tallet skriver vi under 12.
  1 4 2 : 6 = 2
1 2          
    2          
 

6 går ikke opp i 2, så vi trekker ned det neste tallet fra 142 som vi ikke har brukt. Dette er et 2-tall som vi skriver til høyre for 2-tallet under 12.

  1 4 2  :  6  =  2
1 2          
     2   2         

Nå gjør det samme igjen.

  • Går 6 opp i 22?
  • Ja, 6 går hele 3 ganger opp i 22. Vi skriver 3 etter 2-tallet etter likhetstegnet.
  • Vi skriver 18 under 22, fordi 6 multiplisert med 3 er 18.
  • Vi trekker 18 fra 22 og får 4. 4-tallet skriver vi under 18.
   1   4   2   :   6   =   2   3
 1   2             
     2   2           
      1   8           
       4           

Går 6 opp i 4? Nei, det gjør det ikke. Har vi flere tall fra 142 som vi ikke har brukt og kan trekke ned? Nei, det har vi ikke. Vi stopper nå. 4-tallet er det vi kaller en rest.

Vi ser nå at hvis dere 6 skulle dele likt 142 kroner, ville hver av fått 23 kroner og det ville blitt 4 kroner igjen.

Vi kan fortsette å dele, men da ser vi på 142 som et desimaltall for eksempel 142,0000000. Dette betyr at vi kan hente ned 0 og sette ved siden av 4-tallet, MEN da må vi også sette komma bak 23 før vi fortsetter. Svaret ville blitt 23,6666666 - så mange 6-tall som det er 0-er bak kommaet i 142,0000000.

Vil du se enda et eksempel, se på Deling for hånd, hvordan det skrives.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 02.10.2012 Endret: 06.05.2013