www.matematikk.org

Å dele på en brøk

Spørsmål:

Ali, 14

Hvordan deler man på en brøk?

Svar:

Hei, Ali!

Å dele på en brøk blir det samme som å gange med den omvendte brøken. Altså, hvis vi skal ta x delt på ab, blir det det samme som x ganger ba:

 x:(ab)=x(ba)=xba 

Et lite eksempel:

 10:(52)=10(25)=205=4.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 20.10.2011