www.matematikk.org

Tidelen av 4,256

Spørsmål:

Jaimi, 12

Hva er en tidedel av 4,256?

Svar:

Hei, Jaimi!

Å finne tiendedelen av et tall er det samme som å dele det tallet på 10. Da flytter vi bare komma én plass mot venstre. En tiendededel av 4,256 blir derfor 0,4256.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 30.09.2011