www.matematikk.org

90-graders vinkel

Spørsmål:

Lovise, 15

Hvordan konstruerer man 90°?

Svar:

Hei, Lovise!

For å konstruere en rett vinkel må du først tegne en linje, og deretter går du fram som følger.

Du setter passerspissen et sted på linja og slår en halvsirkel, slik at halvsirkelen krysser linja vår i to punkter. Deretter åpner du passeren litt mer og setter passerspissen i det ene av de to krysningspunktene du fikk i stad. Tegn så en liten bue, slik at du får et kryss når du med samme åpning tegner en bue med passerspissen i det andre punktet på linja.

Nå har du et kryss mellom de to buene, og hvis du trekker ei linje fra dette krysset til punktet der du først satte passerspissen, så har du konstruert en vinkel på 90°.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 27.09.2011