www.matematikk.org

Brøkens verdi når nevneren øker

Spørsmål:

Caroline, 16

Hva skjer med brøkens verdi når nevneren øker, mens telleren holdes konstant?

Svar:

Hei, Caroline!

Når nevneren øker, betyr det at vi deler inn i flere deler enn før, dvs. at hver del blir mindre. Dersom vi nå har like mange deler, men delene er mindre enn før, så må altså brøkens verdi bli lavere.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 19.09.2011