www.matematikk.org

Utvidet form av 12 475

Spørsmål:

Lilly, 9

Hva er utvidet form av 12 475?

Svar:

Hei, Lilly!

Når vi skriver et tall på utvidet form, viser vi hvor mange enere, tiere, hundrere, osv. vi har. I dette tilfellet skriver vi

12475=110000+21000+4100+710+51.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 25.08.2011