www.matematikk.org

Antall desimaler i produkt

Spørsmål:

Hailey, 14

Hei. Nå er sommeren over, og en ny mattebok har kommet! Derfor har jeg et spørsmål til deg. Jeg lurte på om det var en enkel måte å tenke på, når man skal sette inn desimaler. For eksempel, før jeg har satt inn komma er 0.991.349=133551, men hvordan kan jeg da tenke enkelt hvor jeg skal sette inn komma?

Svar:

Hei, Hailey!

Det finnes en enkel regel for dette: Når man ganger sammen to tall, skal antall desimaler i svaret være lik summen av antall desimaler i faktorene. 0,99 har to desimaler, mens 1,349 har tre. Svaret skal derfor ha 2+3=5 desimaler, dvs. at svaret blir 1,33551.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 25.08.2011