www.matematikk.org

Startverdien er ukjent

Spørsmål:

Vegard, 15

Jeg klarer ikke prosentregning med ukjent opprinnelig verdi, men klarer med ukjent prosent. Kan du vise meg hvordan man regner disse oppgavene?

- På salg kostet ei jakke 1049 kr. Jakka var satt ned med 30%. Hva kostet den da salget startet?

- En kjekspakke inneholder 25% mer kjeks enn tidligere. Nå inneholder pakken 350 gram kjeks. Hvor mye inneholdt den tidligere?

Svar:

Hei, Vegard!

Dette kan vi prøve å forklare med litt prøving og feiling.

La oss ta for oss kjekspakken. Anta at den inneholdt 200 gram før (tall tatt rett ut av luften). Hvis den inneholder 25 % mer nå, er det det samme som å gange 200 med 1,25, og da får vi 250 gram.

Anta så at vi kun vet 1,25 og 250 gram. Fra før vet vi at

200 · 1,25 = 250, men vi "vet" ikke 200. Derfor deler vi med 1,25 slik at 200 blir stående alene igjen på sin side. Da får vi 200=2501.25.

Det samme kan vi da bruke på den virkelige kjekspakken din. Hva er 3501.25? Ta det svaret du får, og øk det med 25 % - får du da 350?

Salgsprisen på jakka: Her må man tenke at prisen er 70 % av den opprinnelige, og ikke 125 % av det opprinnelige, slik det var med kjeksen. Resten av oppgaven blir ganske lett å løse da.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 08.06.2011