www.matematikk.org

Gange med desimaltall

Spørsmål:

Ida, 12

Kan du vise meg hvordan man ganger med desimaltall? Forstår ikke det som står på denne nettsiden. Eksempler:

 1.82.4=? 

eller

 22.611.5=? 

Svar:

Hei, Ida!

Måten å gange sammen to desimaltall på er helt lik måten man ganger sammen to hele tall på. Den lure måten er:

1) Først gang sammen 18 og 24. Du gjør dette på vanlig måte, og får 432.

2) Deretter teller du antall siffer (altså tall) BAK kommaet i tallene som skulle ganges sammen. I oppgaven din skulle du gange 1,8 med 2,4. Det er ett tall bak kommaet i hvert av tallene, og to tall bak komma tilsammen.

3) Fra svaret du fikk når du ganget sammen og lot som det ikke var noe komma; sett inn et komma slik at du har like mange siffer bak kommaet, som du har antall siffer bak komma tilsammen i tallene du skulle gange sammen. Altså må du sette inn et komma i tallet 432 slik at du har to siffer bak kommaet. Du får da 4,32.

Vi prøver å bruke denne metoden på et nytt eksempel. For å vise metoden bedre, forandrer jeg litt på dine tall.

Vi vil regne ut 2.2611.5

1) 226115=25990

2) Det er to siffer bak kommaet i det første tallet, og ett siffer bak kommaet i det andre tallet. Tilsammen er det tre siffer bak kommaet.

3) Vi skriver 25990 med tre siffer etter kommaet: 25,990.

Lykke til med matematikken!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 25.11.2010