www.matematikk.org

Hva er en vektor?

Spørsmål:

Hans Kristian, 14

Hva er en vektor?

Svar:

Hei, Hans Kristian!

En vektor blir brukt til å beskrive en fysisk kvantitet, som fart eller kraft, som både har en størrelse og en retning. På denne måten kan vi for eksempel beskrive hvor stor farten er, og i hvilken retning den virker, ved et gitt tidspunkt.

I matematikken regner vi gjerne med vektorer uten at de står for en spesiell egenskap, men vi sier likevel at vektoren har størrelse og retning. Hvis du har et punkt A og et punkt B og drar en linje mellom disse får du linjestykket AB. Hvis denne linjen har en retning, altså punktet A "går mot" punktet B har vi en vektor. Vektoren fra A til B skriver vi som

AB

Vi kan regne med flere vektorer, og beskrive avstander og retninger mellom vektorene. Det finnes egne regneregler i vektorregning som løser slike problemer.

Vi kan også ha vektorer i det 3-dimensjonale rom, altså rom som har lengde, bredde og høyde. I matematikken regner vi også på vektorer i n-dimensjonale rom, altså rom som har flere dimensjoner enn lengde, bredde og dybde. Disse kan vi ikke se for oss, men vektorregning gjør at vi likevel kan regne med dem. Dette er vanskelig, og du vil nok ikke møte på slik vektorregning før evt. på høyskole/ universitet.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 27.10.2010