www.matematikk.org

Kvadratroten av 7 er et irrasjonalt tall

Spørsmål:

Benjamin, 14 år

Hva er kvadratroten av 7?

Svar:

Hei, Benjamin!

Kvadratroten av 7 er et irrasjonalt tall. Dette er noen rare tall. I dagligtalen bruker vi uttrykket rasjonalt om noe som virker fornuftig, og således kan vi altså si at irrasjonale tall strider mot fornuften. Definisjonen på et irrasjonalt tall er tall som ikke kan skrives som et helt tall eller en brøk. Vi kan altså ikke skrive disse på en ”pen” måte. Noen irrasjonale tall (pi og e) har vi laget symboler for, for at det skal være lettere å regne med dem. Ofte sier vi at pi er det samme som 3,14. Men egentlig er ikke dette helt riktig. Mer presist er pi 3,14159265358979323846, men dette er heller ikke helt presist. Dette tallet fortsetter faktisk i all evighet. Det har uendelig mange desimaler. Uansett om skriver ned desimaler i 1000 år, vil du alltid kunne finne flere desimaler!

Hvis vi skal skrive ned verdien for roten av syv, må vi også bare bestemme oss for å ta med et visst antall desimaler. Vi kan dermed ikke si at vi har funnet det nøyaktige svaret, - bare en tilnærming. Derfor må vi bare si at svaret på spørsmålet ditt; hva er kvadratroten av 7? Jo, det er kvadratroten av syv.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 04.10.2010 Endret: 06.07.2012