www.matematikk.org

Trygg surfing og god mobildekning med matte

Prognostisering, markedsanalyser, stikkprøveundersøkelser, dimensjonering, køteori, teletrafikkteori, følsomhetsanalyse, risikoanalyse, signalbehandling, krypering, nettplanlegging og optimalisering.  Det er noen stikkord for hva matematikk brukes til i verdens sjuende største mobilselskap.

Siden det er så mye å gripe fatt i, kan vi ta det første ordet, for eksempel. Prognostisering. Prognoser brukes mye i store selskaper som Telenor. Ordet kommer av de gammelgreske ordene pro, som betyr "før", og gnosis, som betyr "å vite", og det handler altså om å skaffe viten om hendelser på forhånd. I praksis betyr det at man regner ut sannsynligheten for ulike hendelser i framtiden, og tar beslutninger på bakgrunn av det.

Prognosene er ikke hentet ut av tomme luften, men baserer seg blant annet på innsamlede data fra tidligere år. Et eksempel er trafikken i mobilnettet. Du har kanskje opplevd hvor forsinket en SMS kan bli hvis du sender den rundt tolvslaget på nyttårsaften. Det skyldes ekstremt stor pågang innenfor et kort tidsrom. Selv om det ikke topper seg på samme måte resten av året, varierer mobilbruken mye med tiden på døgnet, ukedag og høytidsdager og ferier.

Prognoseberegninger gjør det mulig å bruke trafikkdata til å "forutse" når og hvor pågangen blir størst, og sette inn ressursene der de trengs. Prognoser brukes også når man skal investere i en ny teknologi eller satse på et nytt marked. Markeder er dynamiske, og derfor må Telenor lage avanserte modeller som tar hensyn en rekke faktorer (som andre konkurrenter i markedet) før man tar en beslutning om å bruke millioner av kroner.

Et eksempel er utbyggingen av mobilt bredbåndsnett. I utgangspunktet skulle man tro at det var en enkel beslutning å tilby bredbånd på mobilen: alle ønsker seg da raskere internett? Men erfaringen viser at mobilmarkedet ikke helt fungerer som PC-markedet. Ikke alle mobilbrukere ønsker seg bredbånd, det er dyrt å bygge ut og drive bredbåndsnettverk og det finnes flere konkurrenter i markedet.

Modellene er ikke ufeilbarlige, men de reduserer sjansen for feilinvesteringer betraktelig, og er blitt helt uunnværlige. Den egentlige årsaken til at du nå kan kjøpe en liten dings og være på nett nesten uansett hvor du befinner deg i Norge, er altså at modellberegningene til tallknuserne i teleselskapet ditt tyder på at slike som deg er interessert i å kjøpe slike dingser.

Fakta om Telenor

Det som idag kalles Telenor, startet i 1855 som det statlige Telegrafverket. Senere skiftet selskapet navn til Televerket, og i desember 2000 ble selskapet delprivatisert. Idag er Telenor rangert som verdens sjuende største mobilleverandør, med over 140 millioner kunder blant annet i land som Russland, Bangladesh, Malaysia, Ungarn og Danmark.

Kjell StordahlKjell Stordahl

Fakta om kilden
Navn: Kjell Stordahl
Alder: 63

Hva er din utdannelse innen matematikk?
Jeg er cand. real. med hovedfag i statistikk. I Telenor har jeg jobbet mye med markedsanalyser, prognoser, trafikkdimensjonering, nettplanlegging og internasjonale prosjekter på bredbånd.

Hvordan ble du interessert i matematikk?
Min far hadde cand. mag.-graden i matematikk, og jeg har alltid vært veldig interessert i skøyteløp. Det er en idrett som involverer mye statistikk og litt prognostisering. Jeg er interessert i mattenøtter, det ligger mye spennende stoff i det.

Publisert: 02.07.2009 Endret: 21.12.2010

Skrevet av

Eirik Newth
Eirik Newth