www.matematikk.org

Det imperiske målesystem

Til nå har vi sett på måleenhetene fra det metriske målesystemet. Selv om det er utbredt over store deler av verden, har det allikevel ikke tatt over helt for det imperiske målesystemet, som vi fortsatt finner i land som Storbritannia, USA, India, Australia, New Zealand, Irland, Sierra Leone og flere. De nevnte landene har det metriske målesystemet som det offisielle for eksempel på veiskilt samt drivstoff, men på folkemunne gjelder det imperiske målesystemet.

Forskjellen mellom det metriske og det imperiske målesystemet er så stor at man ikke en gang kan lage et brød uten en del ekstraarbeid. Vi har hentet ut og oversatt ingrediensene fra en britisk oppskrift for brød, men vi har latt de originale måleenhetene stå. Listen over ingrediensene ser slik ut:

12 oz fersk gjær
12 pint lunken melk
1 pund hvetemel

1 teskje salt

1 oz smør

Husk på at vanlige norske målebeger viser de metriske måleenhetene, slik at uten å kjenne til hvordan man gjør om de britiske måleenhetene til de metriske, kommer vi nok ikke langt med denne oppskriften. La oss derfor først ta en titt på det imperiske målesystemet, og deretter gjør vi om måleenhetene i oppskriften til de metriske.

Det er også viktig å legge merke at selv om navnet på målesystemet i Storbritannia og USA er det samme, finnes det forskjeller i betydningen av noen målenheter. Lengdeenhetene i de to imperiske systemene er like, mens volumenhetene heter det samme, men betydningen er forskjellig. Følgende tabell viser de imperiske lengdeenhetene i forhold til de metriske:

Britisk/Amerikansk   Metrisk    
Lengde          
1 inch = 2,54 cm      
1 foot = 30,479 cm      
1 yard = 91,44 cm      
1 mile = 1609,344 m      
               
      Britisk til metrisk
  Amerikansk til metrisk
Volum              
1 fluid ounce (oz) = 21,41 mL = 29,573 mL
1 pint (pt) = 568,2 mL = 473,176 mL
1 quart (qt) = 1,136 L = 946.352 mL
1 gallon (gal) = 4,546 L = 3,785 mL
Masse              
1 ounce (oz) = 28,35 g = 28,349 g
1 pound (lb) = 453,6 g = 453,6 g
1 stone (st) = 6,35 kg      
1 ton (t) = 1016 g = 907,18 kg

 

Siden vi finner forskjeller mellom de to imperiske målesystemer, er det nok ikke overraskende at vi finner tilfeller der enhetene kan hete det samme i det metriske og ikke-metriske målesystemet og ha forskjellig betydning. Allikevel er det viktig å huske på dette. Et eksempel er en mil. I Norge er 1 mil det samme som 10 kilometer. Dersom man skulle derimot brukt det i en samtale med en brite eller amerikaner, vil det bli forstått som 1,6 kilometer.

Nå ser vi på oppskriften. Ved hjelp av tabellen gjør vi om de imperiske måleenhetene til de metriske:

12 oz=1228,35g=14,175g fersk gjær

12  pint=12568,2 mL=284,1 mL   lunken melk

1 pound=453,6 gram hvetemel

1 teskje salt

1 oz=28,35 gram smør

Publisert: 14.04.2008 Endret: 19.08.2016

Skrevet av

Ivana Celik

Institusjon

matematikk.org