www.matematikk.org

Volumenheter

Melk selges i enliterskartonger, halvliterskartonger og til og med 0,25 liters-kartonger.  En papircontainer er derimot 3 kubikkmeter. Men hva er egentlig en liter eller en kubikkmeter? Dette er to av volumenhetene i det metriske målesystemet.

Romlegemer har utstrekning i tre dimensjoner (også kalt tredimensjonale legemer), og målet for dette kalles volum. Den grunnleggende enheten for volum er en kubikkmeter.

En kubikkmeter er definert som det en terning med alle sider lik 1 meter rommer.

En terningVi skjønner at i en terning med sider på 1 m = 10 dm er det plass til ti lag med 100 desimeterterninger i hvert lag, altså i alt 1000. Og tilsvarende er det 1000 cm3 i 1 dm3:

1 m3 = 1000 dm3.

1 dm3 = 1000 cm3.

Tilsvarende finner vi at det er 1000 kubikkmillimeter i en kubikkcentimeter.

Kort oppsummering gir oss følgende tabell:

Volum
1  m3 1000  dm3
dm3 1000  cm3
cm3 1000  mm3


Mange av oss er nok mer vant med liter, desiliter, centiliter osv. (som forkortes l, dl og cl) når vi snakker om volumer i dagliglivet. Hva er så sammenhengen? Jo, 1 liter er definert lik 1 dm3. Dette er meget viktig. Og det medfører at

1 m3 = 1000 liter.

Det er 1000 kubikkcentimeter i en kubikkdesimeter. Det er 1000 milliliter i en liter. Det betyr at:

1 dm3 = 1 liter.

1 cm3 = 1 milliliter.

Kort oppsummering gir oss følgende tabell: 

Volum
1 m3 = 1000 liter
1 dm3 = 1 liter
1 cm3 = 1 milliliter


Før vi setter opp en tabell for hvordan liter forholder seg til desiliter, centiliter og milliliter, ser vi først på forkortelser for måleenhetene:

  • L står for liter.
  • dL står for desiliter.
  • cL står for centiliter.
  • mL står for milliliter.
Volum
1 L = 10 dL
1 dL = 10 cL
1 cL = 10 mL

Dette betyr at

1 liter=10 desiliter=100 centiliter=1000 milliliter.

Publisert: 11.04.2008 Endret: 19.08.2016

Skrevet av

Knut Vedeld
Rolf Venheim
Ivana Celik

Institusjon

Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo

Begrep

  • Volum

    Volum er et måltall som uttrykker tre-dimensjonal (bredde, lengde og høyde) utstrekning i rommet. Måleenheten er kubikkmeter (m³) som er lik volumet av en terning med sider lik en meter.