www.matematikk.org

Lengdeenheter

Hvor langt er det fra Bergen til Oslo? Hvor smalt skal garderobeskapet være for at det ikke skal blokkere døråpningen? Dette er eksempler på spørsmål som de fleste av oss både har stilt og besvart. Alle slike spørsmål dreier seg om lengde, et måltall som uttrykker endimensjonal utstrekning. I det vi oppgir svaret, angir vi antall lengdeenheter. I første omgang skal vi ta en titt på det metriske målesystemets lengdeenheter.

Grunnenheten i det metriske målesystemet for lengde eller avstand er en meter (m). Denne er bestemt ved en presis fysisk definisjon. Avledete lengdeenheter er blant annet desimeter, centimeter og milimeter. Hvordan de forholder seg til grunnenheten, ser du her:

1 meter= 10 desimeter = 100 centimeter = 1000 millimeter.

Forstavelsen kilo (forkortes k) betyr tusen, og derfor er 1000 meter=1 kilometer.

På grunn av prefiksene får måleenhetene ganske lange navn og derfor har hver av dem også en standardisert forkortelse:

 • m står for meter.
 • dm står for desimeter.
 • cm står for centimeter.
 • mm for millimeter.
Lengde
1 m = 10 dm
1 dm = 10 cm
1 cm = 10 mm
1 km = 1000 m


For de fleste praktiske formål vil enhetene nevnt ovenfor være tilstrekkelig. Men det finnes avstander som er så små at millimeter ikke er noe godt mål, for eksempel avstanden mellom de elektroniske komponentene i en prosessor i en moderne datamaskin, der avstanden mellom transistorer i prosessorkjernen måles i milliondels millimeter, kalt nanometer. Tilsvarende finnes avstander som er så store at kilometer blir et forsvinnende lite mål. Eksempelvis avstanden mellom jorda og Alfa Centauri, som er stjerna nærmest jorda (bortsett fra vår egen sol). Avstanden til Alfa Centauri er ca. 4 lysår. Ett lysår er den avstanden lyset tilbakelegger på ett år, og avstanden til Alfa Centauri er dermed 3,781013 km. Enheten lysår er i denne sammenhengen uten tvil mer praktisk.

Publisert: 11.04.2008 Endret: 19.08.2016

Skrevet av

Knut Vedeld
Rolf Venheim

Institusjon

Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo

Begrep

 • Lengde

  Lengde er målet for avstand. Lengden måles langs linjer, både rette og buete.
  Enheten for lengde er meter, eller andre mål avledet fra meter.

 • Lengdeenhet

  Måleenheten for lengde er meter med forkortelsen m. Andre lengdemål avledet av meter er kilometer (km), desimeter (dm), centimeter (cm) og millimeter (mm).