www.matematikk.org

Prosentpoeng

Vi kan tenke oss følgende sitat:

"Sponsorstøtten økte med 2%, fra 80% til 82%"

Hvorfor er dette feil?

Ved å sette ny prosentsats = "ny verdi" og gammel prosentsats = "opprinnelig verdi", kan vi bruke denne regelen:

 

Prosentvis endring
 ny   verdiopprinnelig   verdiopprinnelig    verdi100% = endring i prosentHer er "ny verdi" = 82 og "opprinnelig verdi"= 80. Vi setter dette inn og får at

828080100%=280100%=140100%=2,5% 

En økning fra 80% til 82% er derfor på 2,5%, ikke på 2%. Det riktige ville vært å si at

"Sponsorstøtten økte med 2 prosentpoeng, fra 80% til 82%"

Husk
Prosent er hundredeler.
Prosentpoeng er forskjellen mellom to prosenttall.Neste gang du ser eller hører om oppgang eller nedgang fra én prosentverdi til en annen - sjekk om det blir omtalt som prosentpoeng!

Publisert: 27.02.2008

Institusjon

matematikk.org

Begrep

  • Prosent

    Prosent betyr del av hundre og skrives %.

    Eksempel: 1 av 4 er det samme som 14. For å finne prosenter som er hundredeler, utvider vi brøken  14=125425=25100=25%.