www.matematikk.org

Kombinatorikk med bretting

Utstyr:

  • A4 - ark
  • saks
  • tegnesaker
  • Brette- og klippeveiledning.

For brette- og klippeveiledning se i høyrespalten under vedlegg.

 

Matematikk i aktiviteten

Elevene tegner for eksempel tre personer; to på baksiden og en på fremsiden av arket. Hodet i øverste del av arket, kroppen i den mellomste og beina i den nederste delen. Ved å brette delene inn over hverandre får en ulike personer. Hvor mange ulike personer får du?

Det er vist skritt for skritt hvordan det skal brettes og klippes.  

Hvordan differensiere?

De yngste teller. De litt eldre lager en systematisk opptelling og finner en regel for å finne tallet på variasjoner. Videre kan en spørre om: Hva om tegningene var delt i bare to deler? Eller hva med 4 deler?

De eldste kan tegne geometriske figurer. Da kan man diskutere også rotasjon, speiling med mer.

 

Publisert: 10.12.2015 Endret: 10.12.2015

Skrevet av

Henrik Kirkegaard