www.matematikk.org

Brette spå

Utstyr:

 • A4-papir eller kvadratisk papir
 • bretteveiledning

Se i høyrespalten under vedlegg for bretteveiledning.

 

Matematikken i aktiviteten

Følg bretteveiledning. Elevene får i oppdrag å finne oppgaver som kan løses med hovedregning. Oppgavene skrives i spåen. La dem utfordre hverandre!

 

Hvordan differensiere?

For enklere utgave av spå, er det best med oppgaver i addisjon eller liknende. Som for eksempel:

 Hvor mange perler er det her?

5 perler og 5 perler. 
2 perler.

 

 

  Hva er dette?

En figur med tre sider og tre hjørner.

 

 • Lag et regnestykke som har 11 som svar.

 • 3+9

   

De minste kan for eksempel tegne prikker slik at den andre eleven skal telle. Eller de kan tegne ulike geometriske figurer og den andre eleven skal gjenkjenne disse og bruke riktig navn på disse.

 

For mer utfordrende utgave av spå, kan alle fire regnearter, brøker, prosentregning, arealberegning, begrepsforklaringer eller liknende anvendes.

Eksempler:

Hva er sannsynligheten for å 1?

Terningkast viser 1

 

Hva illustrerer denne figuren?

Et stort kvadrat og et mindre kvadrat og et mellomstort kvadrat. De to mindre kvadratene står litt opp på det store kvadratet men skjevt slik at deres sider og det største kvadratetsside danner en trekant.

 

 •  213 

 •  310-20:2

 • Hva er x når x2-2x+1=0?

 • Er 12 det samme som 50%?

 • Hvor mye er 10 dL?
 • Hva er en vektor?
 • Hva er en promille?

 

Publisert: 09.12.2015 Endret: 09.12.2015

Skrevet av

Henrik Kirkegaard