www.matematikk.org

Kims lek med multiplikasjonstabellen

Den lille gangetabellenUtstyr:

  • saks
  • ulike multiplikasjonsregnestykker

Under vedlegg i høyrespalten er det mal med alle gangene opp til 20.

 

Matematikken i aktiviteten

Legg regnestykkene på et bord og dekk til med et tøystykke. Læreren tar vekk tøystykket slik at alle deltakere kan se regnestykkene i 20 - 30 sekund. Regnestykkene dekkes til igjen, og deltakere skriver ned alle regnestykkene de husker på hvert sitt ark.

 

Hvordan differensiere?

Forenkling kan være å velge ut færre regnestykker eller la elevene få lengre tid til å se på regnestykkene før de blir dekket til. Større utfordring gis ved å velge regnestykker fra flere forskjellige ganger (eksempelvis 3-gangen og 4-gangen) eller ved å gi regnestykker fra to ganger og deltakere må finne hvilke to ganger det er. Et alternativ er å vise alle regnestykkene i én gange utenom ett regnestykket. Deltakere skal finne regnestykket og svaret som mangler. 

I høyrespalten finner du den tilsvarende aktiviteten med tema geometri.

Publisert: 08.12.2015 Endret: 05.04.2018