www.matematikk.org

Erika forsker på bølger generert av skred

Etter mastergraden fortsatte Erika Kristine Lindstrøm med doktorgrad innen fluidmekanikk, nærmere bestemt forskning på bølger generert av skred. Hva gjorde hun egentlig i løpet av doktorgraden?

Anvendt matematikk er den delen av matematikken som fokuserer på anvendelse av matematikk. Fluidmekanikken som er en gren, beskriver hvordan fluider oppfører seg. Fagfeltet er stort og rommer alt fra bølgebelastning på konstruksjoner til transport av olje og gass, blodstrømmer og vindkraft.Fjellpartiet i Åkerneset, StorfjordenFjellpartiet i Åkerneset, Storfjorden

Et av temaene Erika Kristina Lindstrøm interesserte seg for er bølger generert av skred. Hvorfor det? Jo, denne typen bølger kan være meget ødeleggende hvis skredet har stort volum og går i nærheten av bebyggelse. Et av de mest kjente tilfellene i Norge er Tafjord i 1934, hvor 40 personer mistet livet. Et annet kjent tilfelle er Lituya Bay, Alaska, hvor et skred resulterte i en tsunamibølge som skylte opp 524 m på motstående fjellside. Det er den største dokumenterte mega-tsunamien i moderne tid.

Det er vanlig at det går skred i norske fjorder. Konsekvensene kan bli fatale hvis disse skredene går i området hvor det er mennesker, både for fastboende og turister. I Åkerneset, Storfjorden, er det oppdaget et ustabilt fjellparti som vil rase ut i fjorden og skape en tsunami. For å minimere skadeomfanget forsøker mange forskere å finne ut så mye som mulig om hva som vil skje når fjellsiden raser ut i fjorden.

I videoen over ser vi et av forsøkene til Erika. En snor festes til skredet. Snoren er festet til en encoder som registerer tid og lengde på snor. Utfra den informasjonen regner man ut hastighet og posisjon til skredet. Alle målinger starter i det skredet starter sin bevegelse slik at skredbevegelsen kan bli koblet til det genererte bølgetoget. I to år forsket Erika på bølgene som blir generert av skredet. Det er mange usikkerheter knyttet til skredet. Hvor stor del av fjellsiden vil rase ut i fjorden? Vil hele volumet gå ut samtidig eller vil det gå i mindre biter? Det er altså viktig å se på konsekvensene av mange forskjellige volum selv om det selvfølgelig mest interessante er det største antatte volumet da det vil få største konsekvenser.

I tillegg har Erika gjort eksperimenter i en modell av den indre delen av Storfjorden, som inkluderer Hellesylt og Geiranger. Hun har sett på et skred med volum som motsvarer 40 millioner kubikkmeter i full skala, noe som er mindre enn det største antatte volumet (54 millioner kubikkmeter). Det er vanskelig å skjønne hvor mye 54 millioner kubikkmeter med stein er. Hun sammenlikner det med Empire State Building som har et volum på ca. 1 million kubikkmeter, så det er ikke noe tvil om at det er mye stein det er snakk om.

Eksperimenter er en viktig del i forskning for å finne ut hvordan ting vil skje i virkeligheten, men disse bør kompletteres med beregninger fra datamodeller. Datamodeller bruker likninger som må forenkles for å kunne regnes ut og forenklingene påvirker resultatene. Det er viktig å sørge for at resultatene ikke blir påvirket for mye. Bruk av utelukkende eksperimenter er som oftest meget tidskrevende, dyrt og eksperimentene kan bli påvirket av at forskeren jobber i relativt liten skala. Eksperimentene Erika har gjort blir brukt til å sammenlikne resultaten fra datamodeller, for å sjekke at disse modellene er bra. 

Det viktigste er å finne ut hvor stor bølgen er når den når land og hvor langt den vil skylle opp. Det er allikevel viktig å hente så mye informasjon som mulig om bølgetoget, og derfor har Erika målt bølgehøyder på mange steder i fjorden, hastigheten på skredet, hvor fort bølgen går, hastigheter i vannet med mer.

 

Vi kan ikke hindre at fjellsiden en gang i fremtiden vil rase ut i fjorden, men forskning kan forhindre tap av menneskeliv, hvilket er det viktigste av alt. Da mange forskere jobber med denne problemstillingen, øker kunnskapen om det fremtidige skredet hele tiden. Åkernes har vært omtalt i media flere ganger da den ustabile fjellsiden vil påvirke de fastboende og de mange tusen turister som besøker Geirangerfjorden. I 2015 vil filmen «Bølgen» ha premiere. Filmen er en stor norsk produksjon som handler om bølgen som vil bli generert av skredet.

 

 

Publisert: 14.08.2014 Endret: 10.12.2018

Eksterne lenker